Montáže, GO a renovace

Štítky:

  • Stroje
  • Náhradní díly
  • Ochrana proti otěru

Potřebujete odbornou asistenci nebo kompletní realizaci demontáže, instalace nebo výměny dílů, strojů nebo jiných zařízení z oblasti naší působnosti?

Z našich pracovníků/montérů operativně sestavíme ten správný tým pro úspěšné provedení celé akce. Naše mobilní montážní skupiny pracují pod vedením zkušených předáků dle předem dohodnutého postupu - vlastními nástroji a nářadím. Jsme schopni zajistit v místě provedení akce zdvihací, manipulační i dopravní techniku.

Máme letité zkušenosti s generálními opravami strojů a zařízení či renovacemi jejich opotřebených částí. Zajistíme demontáž zařízení, přesun do naší montážní haly, demontáž a zhodnocení stavu jednotlivých dílů. Po návrhu dalšího postupu oprav/úprav např. za účelem zvýšení výkonu stroje a vyřešení obchodní stránky věci provedeme kompletní repasi.

Většinu částí strojů lze renovovat, čímž zákazníkovi ušetříme nemalé náklady. Přezkoumáním stavu jednotlivých dílů a zvolením vhodného způsobu renovace (viz také následné kapitoly Opotřebitelné dílyOchrana proti opotřebení) garantujeme vysokou životnost námi renovovaných dílců. Zařízení dopravíme do místa určení a uvedeme opět do provozu.

Galerie