Opotřebitelné díly

Štítky:

  • Cihlářský průmysl

V produkci opotřebitelných dílů se díky vlastnímu vývoji a dlouholetým zkušenostem v příslušných strojírenských oborech skutečně řadíme ke špičce evropských dodavatelů.

Vyrábíme opotřebitelné díly tak, aby bylo možné je opakovaně renovovat, výsledkem je vždy jejich vysoká životnost. Takovými díly jsou samozřejmě osazeny všechny námi dodávané stroje, renovovat však dokážeme i k tomu určené díly jiných systémů, případně je pro nás zajímavou výzvou navrhnout rekonstrukci některých zařízení pro extruzi, dopravu a zpracování surovin např. za účelem zvýšení výkonu nebo ušetření nákladů oproti koupi nového stroje tak, aby byla část jejich dílů renovovatelná.

Opotřebitelné díly lze většinou renovovat některým systémem pro ochranu opotřebení pracovních částí viz kapitola Ochrana proti opotřebení nebo demontáží, vyčištěním a výměnou některé pracovní části dílu.

Galerie