NEWS

Snížení energetické náročnosti výroby ve společnosti AWELD

18. 10. 2021

Projekt
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY VE SPOLEČNOSTI AWELD SPOL. S R.O.
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026340 je zaměřen na provedení opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti výroby společnosti modernizací obráběcích procesů náhradou 3 strojů za 1 moderní technologii a modernizaci osvětlovacích soustav.