Válcové drtiče

Válcový drtič slouží k hrubému rozdrcení tvrdších cihlářských nebo keramických surovin a jílů na zrnitost cca 100 x 50 x 30 mm.

K drcení suroviny dochází mezi dvěma hřídelemi, na kterých jsou drtící disky z ocelového plechu. Činné plochy disků jsou opatřeny otěruvzdorným návarem kombinovaným z materiály s obsahem karbidů chromu a karbidů wolframu.

Hřídele drtiče jsou uloženy ve valivých ložiskách. Vzdálenost mezi hřídelemi je nastavitelná mechanicky pomocí pohybových šroubů.

 

Míchače

Míchače AWELD jsou konstruované jako jednohřídelové, nebo dvouhřídelové. Jejich uplatnění je v keramickém a cihlářském průmyslu, ve výrobě žáruvzdorných materiálů, technické keramiky, při výrobě těsnících hmot v ocelářském průmyslu, při míchání ve výrobě stavebních hmot, betonových a maltových směsí, k separaci tuhých a kapalných látek.

Míchače AWELD se vyrábí v řadě průměrů šnekovnice od 200 mm do 750 mm. Příkony míchačů jsou od 10 kW do 180 kW

Při jejich konstrukci a výrobě využíváme všechny zkušeností získané při individuálních stavbách a úpravách zejména cihlářských vakuových agregátů, dělaných vždy pro potřeby konkrétního zákazníka.

Činné části stroje – šneky, obklady šnekové komory, hasple - jsou obvykle opatřeny návarem proti opotřebení. Blíže viz kapitola Ochrana proti otěru. –

U vakuových agregátů, je surovina šneky protlačována síty do vakuové komory. Výměna sít může být zajištěna hydraulickým mechanismem. To umožňuje čištění nebo výměnu sít bez otevírání vakuové komory nebo demontáže míchače a proběhne bez prostojů ve výrobě. Hřídele míchače jsou uloženy letmo. Letmým uložením hřídelí je zamezena možnost přisávání vzduchu kolem ložisek ve vakuové komoře a následného zhoršování vakua.

 

Typ míchače Průměr šnekovnice
(mm)
Délka míchacího koryta
(mm)
Výkon stroje
(m3-suroviny/h)
Výkon hlavního motoru
(kW)

Hmotnost cca.
(t)

AM 283 280 3100 max. 5 max. 30 1,8
ADM 40S 400 2000 max. 20 max. 45 3
ADM 50S 500 2000 max. 40 max. 75 5
ADM 55S 550 2450 max. 50 max. 90 8
ADM 60S 600 3200 max. 55 max. 110 9,5

 

th drtice-michace 01 th drtice-michace 02 th drtice-michace 03

 

 

Protlačovací mísidla

Rám stroje včetně nosné desky je vyroben jako svařenec. Koš s protlačovacími síty má rovné, nepohyblivé dno. Horní okraj koše je tvořen silným ocelovým prstencem, na kterém je upevněna násypka. Protlačovací síta jsou vyrobena z otěruvzdorné oceli. Podlaha stroje je provedena s výměnnými podlahovými plechy, které jsou vyrobeny z otěruvzdorné oceli. Protlačovací rameno a stírací rameno jsou vyrobeny jako svařence a jsou opatřeny návarem proti opotřebení. Také obklady ramen jsou navařeny otěruvzdorným návarem.

Koš je opatřen protinoži, které mohou být vybaveny propařováním.

Pohon hlavní hřídele s rameny je elektromotorem přes předřazenou převodovku a planetovou převodovku. Pohon vynášecího talíře je samostatným elektromotorem s převodovkou.  Plynulý rozběh stroje a regulace otáček je řízen frekvenčním měničem. Mazání převodovek stroje je zajištěno olejovou náplní bez nuceného oběhu.

 

Typ protlačovacího mísidla APM 9 APM 15 APM 19
Vnitřní průměr koše (mm) 900 1500 1900
Výška koše (mm) 560 1050 1050
Počet protlačovacích sít 4 10 10
Výkon hlavního motoru (kW) 22 50-75 90-110
Průměr vynášecího talíře (mm) 1500 2800 3200
Výkon stroje (m3-suroviny/h) 5-7 max. 30 max. 70
Hmotnost (t) 3,1 13 16
Počet otáček ramen-/min. 10 max. 9 max. 9

 

 

misidlo 01 th misidlo 02 th misidlo 03