Młyny walcowe

Młyn walcowy służy do wstępnego rozmielenia surowców ceramicznych i iłów na ziarnistość ok. 100 x 50 x 30 mm.

Do mielenia surowca dochodzi między dwoma walcami, na których są tarcze mielące z blachy stalowej. Powierzchnie robocze tarcz posiadają napawaną warstwę odporną na ścieranie skombinowaną z materiałami zawierającymi węglik chromi i węglik wolframu.

Walce młyna są ułożyskowane na łożyskach tocznych. Odległość między walcami jest nastawna z pomocą śrub regulacyjnych.

 

 

Mieszarki

Mieszarki AWELD są konstruowane jako jednowałowe lub dwuwałowe. Są stosowane w przemyśle ceramicznym i cegielniach, w produkcji ceramicznych materiałów żaroodpornych, ceramiki technicznej, w produkcji mas uszczelniających w przemyśle stalowym, do mieszania w produkcji materiałów budowlanych, betonu i zapraw, do separowania substancji stałych i ciekłych.

Mieszarki AWELD są produkowane w szeregu średnic ślimaka od 200 mm do 750 mm. Pobór mocy mieszarek wynosi od 10 kW do 180 kW

W ich konstrukcji i produkcji wykorzystujemy wszelkie doświadczenie zdobyte w indywidualnej produkcji i adaptacjach zwłaszcza agregatów próżniowych w cegielniach, konstruowanych zawsze na potrzeby konkretnego klienta.

Części robocze maszyny – ślimaki, okładziny komory ślimakowej, hasple –zazwyczaj posiadają napawaną warstwę odporną na ścieranie. Bliższe informacje patrz rozdział Ochrona przed ścieraniem.

W agregatach próżniowych surowiec jest przeciskany ślimakami przez sita do komory próżniowej. Wymiana sit może być przeprowadzana mechanizmem hydraulicznym. To umożliwia czyszczenie lub wymianę sit bez otwierania komory próżniowej lub demontażu mieszarki i bez przestojów w produkcji. Wały mieszarki są ułożone jednostronnie. Jednostronne ułożyskowanie wałów zapobiega przysysaniu powietrza koło łożysk w komorze próżniowej i pogarszanie próżni.

 

 

Typ mieszadła Średnica ślimaka [mm] Długość koryta mieszadła [mm] Wydajność maszyny  [m³-surowca/h] Moc silnika głównego [kW]

Ciężar ok. [t]

AM 283 280 3100 max. 5 max. 30 1,8
ADM 40S 400 2000 max. 20 max. 45 3
ADM 50S 500 2000 max. 40 max. 75 5
ADM 55S 550 2450 max. 50 max. 90 8
ADM 60S 600 3200 max. 55 max. 110 9,5

 

th drtice-michace 01 th drtice-michace 02 th drtice-michace 03

 

 

Mieszarka przetłaczająca

Rama maszyny wraz z  płytą nośną jest wykonana jako spawana. Kosz z  sitami przetłaczającymi posiada równe nieruchome dno. Górną krawędź kosza tworzy gruby stalowy pierścień, na  którym jest umocowany lej wsypowy. Sita przetłaczające są wykonane ze stali odpornej na  ścieranie Hardox 450. Otwory w sitach są wycinane maszyną plazmową pod wodą. Sposób produkcji zapewnia stożkowatość otworów i  dobre przechodzenie surowca przez sito. Jest też zapewnione, że materiał sit nie jest naruszony cieplnie i zostają zachowane jego właściwości w zakresie odporności na ścieranie.

Podłoga maszyny jest wykonana z  wymiennymi płytami podłogi, które są wykonane ze stali odpornej na  ścieranie Krzyżak przetłaczający i zgarniający są wykonane jako spawane i są napawane przeciwko zużyciu. Również okładziny krzyżaków są napawane warstwą odporną na ścieranie. Do ochrony przed zużyciem stosuje się kombinację materiałów na  bazie węglika chromu i  węglika wolframu. Kosz posiada przeciwnoże, które mogą być wyposażone w naparzanie. Napęd wału głównego z krzyżakami zapewnia silnik elektryczny przez pośrednią skrzynię przekładniową i  przekładnię planetarną. Napęd talerza odprowadzającego zapewnia samodzielny silnik elektryczny z przekładnią. Płynny rozruch maszyny i regulację obrotów zapewnia falownik. Smarowanie skrzyni przekładniowych maszyny zapewnia kąpiel olejowa bez wymuszonego obiegu.

 

 

Typ mieszarki przetłaczającej APM 9 APM 15 APM 19
Średnica wewnętrzna kosza [mm] 900 1500 1900
Wysokość kosza [mm] 560 1050 1050
Liczba sit przetłaczających 4 10 10
Moc silnika głównego [kW] 22 50-75 90-110
Średnica talerza odprowadzającego 1500 2800 3200
Wydajność maszyny [m³-surowca/h] 5-7 max. 30 max. 70
Ciężar [t] 3,1 13 16
Obroty krzyżaków -/min. 10 max. 9 max. 9

 

 

misidlo 01 th misidlo 02 th misidlo 03