AWELD dostarcza maszyny i części zamienne umożliwiające transport najróżniejszych materiałów o różnorodnej konsystencji. Naszymi klientami są w tym segmencie przede wszystkim firmy z branży energetycznej (ciepłownie, elektrownie), firmy przetwarzające odpad lub stacje biogazowe. Dzięki indywidualnemu podejściu oferujemy klientom funkcjonalne rozwiązania nie tylko napraw i regeneracji istniejącego wyposażenia, ale z wykorzystaniem naszego wieloletniego doświadczenia również dostawy nowych maszyn, czy też rozwiązanie „pod klucz “.