Společnost realizuje projekt s názvem „Propagace společnosti AWELD spol. s r.o. účastí na zahraničních veletrzích“, reg.č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005542, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Obsahem projektu je propagace společnosti AWELD spol. s r.o. na 5 mezinárodních veletrzích, v letech 2016 – 201. Jedná se o veletrhy Mosbuild 2016 (Rusko), Powtech 2016 (Německo), Powder Bulk Solids India 2016 (Indie), Exposolidos 2017 (Španělsko) a veletrh Ceramitec 2018 (Německo), které jsou zaměřeny na stavebnictví a stavební technologie.
 
Realizace projektu přispěje ke zviditelnění společnosti v zahraničí, navázání nových spoluprací a rozvoji obchodních vztahů a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti firmy. Dojde k získání nových zákazníku, růstu exportu a tržeb.

podpora z fondu eu